SCLJ VSSOMM LOGO original


Kontakt

Višja strokovna šola
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo šole: +386 1 2411 664
Ravnatelj: +386 31 733 871

Program: Mehatronika

Višješolski študijski program MEHATRONIKA

ZAKAJ POSTATI INŽENIR / INŽENIRKA MEHATRONIKE?

Ker je delo inženirja mehatronike zelo zanimivo, ker je zaradi svoje strokovne multidisciplinarnosti zelo zanimiv za delodajalce z zelo različnih področij. Poleg tega je mehatronika področje, ki se čedalje bolj razvija in je zelo perspektivno.

 

Zakaj je mehatronika poklic bodočnosti?

Izdelki se izdelujejo na čedalje bolj kompleksen način – na strojih, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov in so deloma ali v celoti  avtomatizirani oz. računalniško vodeni. Da bi obvladovali proizvodne procese, morajo sodelovati strokovnjaki s področja strojništva, elektrotehnike in informatike. Izkazalo se je, da je veliko bolj učinkovito, če imamo strokovnjake, ki istočasno obvladajo vse te stroke. Tedaj je možno zasnovati bolj enostavne, ekonomične, zanesljive in mnogostranske proizvodne sisteme.

Zato se je oblikovalo novo področje - mehatronika, ki združuje informatiko, strojništvo in elektrotehniko.

Diplomanti študija mehatronike dobijo naziv inženir oz. inženirka mehatronike. Pridobili bodo znanja s področij strojništva, elektrotehnike, avtomatike, informacijskih tehnologij, ekonomije, tujega jezika in še mnogo drugih področij.  Ker je študij organiziran izrazito praktično in projektno, študentje razvijajo kreativnost in praktičnost. S pridobljenimi znanji so diplomanti zelo zanimivi za delodajalce, saj so tipično multidisciplinarno izobraženi strokovnjaki, ki znajo zaradi tega na nov način zasnovati in načrtovati  funkcionalno nove proizvode.

Kje vse so zaposljivi inženirji mehatronike?

Zaposlujejo so v vseh industrijskih panogah - elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski,  na prometnem, okoljskem področju itd.  Zaposljivi so na delovnih mestih, povezanih z robotizacijo in avtomatizacijo procesov, v sistemih za izdelavo, obdelavo, doziranje, embaliranje, tiskanje, transport ipd. Poleg tega so zaposljivi tudi pri vzdrževanju procesne in proizvodne tehnike ter v široki paleti storitvenih dejavnosti.


IZVEDBA ŠTUDIJA

Šolski center Ljubljana v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška omogoča odlične materialne pogoje za izvedbo predavanj in vaj ter praktično delo na projektih v odlično opremljenih specializiranih učilnicah in laboratorijih. Na osnovi dolgoletnega sodelovanja in tesnih povezav z gospodarstvom in drugimi inštitucijami šola omogoča študentom vključitev v široko mrežo zainteresiranih delodajalcev (podjetij) za izvedbo praktičnega izobraževanja in bodočih zaposlovalcev diplomantov šole.

Predavanja za redni študij bodo potekala pretežno v dopoldanskih urah, za izredni študij pa v popoldanskih urah.


 

Predmetnik izobraževalnega programa mehatronika

1. letnik

Modul /predmet Število kontaktnih ur KT
PR SV LV Skupaj
Komunikacije v tehniki         20
Strokovna terminologija v tujem jeziku 48 36 - 84 6
Poslovno komuniciranje in vodenje 48 36 - 84 6
Računalništvo in informatika 24 - 48 72 5
Praktično izobraževanje - Komunikacije v tehniki - - - 90 3
Osnovne mehatronike         20
Osnove strojništva 42 24 66 6
Osnove elektrotehnike 42  - 24 66 6
Trajnostni razvoj 36 12  - 48 4
Praktično izobraževanje - Osnove mehatronike - - - 120 4
Mehatronika 1          20
Sistemi mehatronike 1 42 - 48 90 7
Meritve 42 - 48 90 7
Praktično izobraževanje - Mehatronika 1 - - - 190 6

 

2. letnik

Osnove ekonomije         8
Ekonomika podjetja 48 12 24 84 6
Praktično izobraževanje - Osnove ekonomije - - - 60 2
Mehatronika 2         21
Sistemi mehatronike 2 36 - 48 84 6
Tehniški predpisi in projektiranje 36 24 12 72 5
Komunikacijske tehnologije in storitve 36 - 36 72 5
Praktično izobraževanje - Mehatronika 2 - - - 160 5

Študentje izberejo enega izmed naslednjih dveh modulov:

Robotika         16
Robotski sistemi 1 36 - 36 72 5
Tehnološki procesi 36 - 36 72 5
Praktično izobraževanje - Robotika - - - 180 6

ali

Proizvodni sistemi         16
Računalniško podprte tehnologije 36 - 36 72 5
Tehnološki procesi 36 - 36 72 5
Praktično izobraževanje – Proizvodni sistemi - - - 180 6

ter  enega izmed naslednjih izbirnih predmetov:

Robotski sistemi 1 36 - 36 72 5
Računalniško podprte tehnologije 36 - 36 72 5
Razvoj programskih aplikacij 36 - 36 72 5

Vsi študentje izberejo še en prostoizbirni predmet (5 KT)  in opravijo diplomsko delo.

VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program MEHATRONIKA se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno, oz. poklicno maturo, oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov in strokovne prakse

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem lahko na začetku študijskega leta v referat za študentske zadeve na šoli oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je treba priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in potrdilo o opravljenih izpitih. Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo vlogo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oz. v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij mehatronike se izvaja v redni in izredni obliki.

MOŽNOSTI NADALJNEGA IZOBRAŽEVANJA

 Diplomanti višjih strokovnih šol se lahko vpišejo v različne visokošolske ustanove. Običajno se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega študija, pri čemer morajo opraviti še nekaj diferencialnih izpitov.  Pogoji vpisa se med fakultetami razlikujejo.

 

Nadomestna javna listina

 

 Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana

 

IZPIS IZ EVIDENCE oz. DVOJNIK SPRIČEVALA

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v
srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetnik, ki izgubi spričevalo oz. obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji oz.
ponaredi, mu šola izda nadomestno javno
listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

Za izdajo nadomestne javne listine je potrebno predložiti:

- Vlogo za izdajo nadomestne javne listine (izjava)

- Plačilo UPN (znesek plačila velja za 1 izpis iz evidence)

Spričevalo, obvestilo o uspehu do 10 let (primer UPN)

Spričevalo, obvestilo o uspehu nad 10 let (primer UPN)

Izpis iz evidence vam izdamo najpozneje v 15 dneh.

                                                                     Direktorica: Nives Počkar

Ljubljana, 20. november 2013

Obrazci

 

 

 

 

 

Tajništvo:
+386 1 2411 660

Zbornica:
+386 1 2411 606

Faks:
+386 1 2411 661
Email:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Tajništvo:
+386 1 2411 662

Zbornica:
+386 1 2411 622

Faks:
+386 1 2411 663
Email:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tajništvo:
+386 1 2411 668

Zbornica:
+386 1 2411 640

Faks:
+386 1 2411 669
Email:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Tajništvo:
+386 1 2411 664

Ravnatelj:
+386 31 733 871
 
Email:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Koordinatorica:
+386 31 396 853
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ravnateljica:
+386 40 716 330
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.