Kontakt

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: +386 1 2411 664
Direktorica: +386 1 2411 626
Faks: +386 1 2411 665
e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si

Splošna navodila za preprečevanje okužbe

Spoštovani dijaki.

Podajamo vam splošna navodila, ki jih je potrebno upoštevati in morajo postati del našega vsakdana.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni

strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

UMIVANJE ROK:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf

HIGIJENA KAŠLJA:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf

PRAVILNA NAMESTITEV OBRAZNE MASKE:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

KAKO PREPREČUJEM ŠIRJENJE VIRUSA:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf

 

Tajništvo:
+386 1 2411 660

Zbornica:
+386 1 2411 606

Faks:
+386 1 2411 661
Email:
askercevagim@guest.arnes.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 662

Zbornica:
+386 1 2411 622

Faks:
+386 1 2411 663
Email:

lesarska@sclj.si

Tajništvo:
+386 1 2411 668

Zbornica:
+386 1 2411 640

Faks:
+386 1 2411 669
Email:

ssks@sclj.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 683

Ravnatelj:
+386 1 2411 682
 
Email:
vss@sclj.si 

Tajništvo:
+386 1 2411 652

Ravnateljica:
+386 40 716 330
darinka.cankar@sclj.si

 

+386 1 24 11 652