Kontakt

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: +386 1 2411 664
Direktorica: +386 1 2411 626
Faks: +386 1 2411 665
e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si

Uporabnina prostorov

Javni zavod Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, Ljubljana,
odda v uporabo:

Predmet uporabe

število

Izklicna cena v €

Učilnice nad 40 m2

10

Od 8 do 10 €/šolska ura

predavalnica

1

20 €/šolska ura

računalniška učilnica

3

20 €/šolska ura

računalniška učilnica s programom

3

40 €/šolska ura

Poslovni prostori 16 m2

2

150 €/mesec

telovadnica

1

20 €/šolska ura

Ponudbe za uporabnino stvarnega premoženja sprejemamo kadarkoli med letom, v pisarni 116. Uporabnina se plačuje na transakcijski račun zavoda na podlagi računa. Rok plačila: 30 dni po izstavitvi računa. Izklicna cena ne vsebuje DDV.

Brezplačna uporaba šolskih prostorov:

  • Osebe javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim podjetjem,
  • nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu,
  • mednarodne organizacije, katerih članica je RS in imajo na ozemlju RS svoj sedež.

Za oddajo šolskih prostorov v brezplačno uporabo se sklene neposredna pogodba v kateri se določijo obratovalni stroški.

 

Direktorica,
Nives Počkar

 

 

         Telovadnica

      

     

    055

  050

                                

     Predavalnica                                                                           

     20151125 080452                                20151125 080418          

 Računalniška učilnica                                      Učilnica

 računalnica small                      učilnica small

 

 

 

 

 

 

Tajništvo:
+386 1 2411 660

Zbornica:
+386 1 2411 606

Faks:
+386 1 2411 661
Email:
askercevagim@guest.arnes.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 662

Zbornica:
+386 1 2411 622

Faks:
+386 1 2411 663
Email:

lesarska@sclj.si

Tajništvo:
+386 1 2411 668

Zbornica:
+386 1 2411 640

Faks:
+386 1 2411 669
Email:

ssks@sclj.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 683

Ravnatelj:
+386 1 2411 682
 
Email:
vss@sclj.si 

Tajništvo:
+386 1 2411 652

Ravnateljica:
+386 40 716 330
darinka.cankar@sclj.si

 

+386 1 24 11 652