Kontakt

Šolski center Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: +386 1 2411 664
Direktorica: +386 1 2411 626
Faks: +386 1 2411 665
e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si

Lepo pozdravljeni na spletnih straneh 
Šolskega centra Ljubljana

nives počkar

Zaposleni se vsak dan trudimo za doseganje našega osnovnega cilja - pridobiti in podati kar se da veliko kvalitetnih in koristnih znanj ter primerno vzgojo za čase, ki so pred nami.  
Naš center sestavljajo pet enot, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana.

Dijaki in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici in delavnicah. Nova pridobitev je šolska kuhinja in razdelilnica dijaške prehrane.

Vabim Vas, da si z ogledom strani posameznih šol še dodatno razširite znanje o nas in se vpišete v kakšno od naših enot.

Zagotavljam Vam, da je znanje, ki ga boste pridobili pri nas na izredno kvalitetnem in visokem nivoju, tako da tudi pri kasnejšem šolanju ali zaposlitvi ne boste imeli nikakršnih težav.

Na koncu še nekaj o zgodovini naše šole:
zgrajena je bila leta 1911 kot Državna obrtna šola. Velikansko vsoto, to je milijon kron za njeno ustanovitev, je priskrbel legendarni Ljubljanski župan Ivan Hribar. Do prve svetovne vojne je bilo v njej šest oddelkov, med vojno pa je služila pretežno v vojaške namene. Tehniška srednja šola, tako se je šola imenovala med obema vojnama, je bila osrednja šola za šest obrtnih poklicev.

Med drugo svetovno vojno stavbo zopet zasedla vojska in jo leta 1945 zapustila v silno slabem stanju. V povojnem obdobju najdemo v njej strojno, gradbeno, geodetsko, elektro, kemijsko, metalurško, rudarsko, papirniško in lesnoindustrijsko šolo. Nekatere od njih so se preselile na druge lokacije, v letu 1993/94 pa je zaživela nova gimnazija.

Torej, pridite in se prepričajte, da smo prava šola za Vas!

Nives Počkar, direktorica

 

 

logo RS Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
TOM
Državni izpitni center Državni izpitni center
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Zavod za šolstvo
Center RS za poklicno izobraževanje Center RS za poklicno
izobraževanje

 

Tajništvo:
+386 1 2411 660

Zbornica:
+386 1 2411 606

Faks:
+386 1 2411 661
Email:
askercevagim@guest.arnes.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 662

Zbornica:
+386 1 2411 622

Faks:
+386 1 2411 663
Email:

lesarska@sclj.si

Tajništvo:
+386 1 2411 668

Zbornica:
+386 1 2411 640

Faks:
+386 1 2411 669
Email:

ssks@sclj.si

 

Tajništvo:
+386 1 2411 683

Ravnatelj:
+386 1 2411 682
 
Email:
vss@sclj.si 

Tajništvo:
+386 1 2411 652

Ravnateljica:
+386 40 716 330
darinka.cankar@sclj.si

 

+386 1 24 11 652